ضرب المثل

بازدید: 171

ضرب المثل های رایج بین اقوم و ملل مختلف، ریشه در عمق تاریخ، فرهنگ، اعتقادات و سنن هر قوم یا ملت دارند. برخی از ضرب المثل ها چنان پر معنا و بسیط هستند، که اشخاص صاحب قلم می توانند ده ها صفحه و حتی یک کتاب تحت عنوان چنان ضرب المثل ها بنویسند. بسیاری از ضرب المثل ها به دلیل مفهوم رسا و عبرت انگیزی که دارند، بیشتر بر سر زبان ها جاری اند و مردم با خواندن یا شنیدن هر یک از آن ها، حقایق مهمی را به خاطر می آورند و درک می می کنند که مفهوم برخی از آنها با عین خطاها یا دلایل موفقیت خودشان یا دیگران در زندگی مطابقت دارد. 

( منبع : پاراگراف اول پیشگفتار کتاب ضرب المثل های ایران و جهان، نوشته ی دکتر مسعود هاشمی، استاد دانشگاه تربیت مدرس)